Keeletoimetus.ee

Keeleline toimetamine ja korrektuur lihtsalt ja kiiresti
RSS icon Email icon Home icon
  • Milleks Keeletoimetus.ee?

    “Keeletoimetaja on nagu intellektuaalne koristaja – tema töö on korrastada teiste mõtteid ja ideid ning seista hea trükise keelelise ja vormilise korrektsuse eest. Samas on keeletoimetaja ka nagu õpetaja, kes harib oma kolleege ning puhta keelekasutuse kaudu ka lugejaid.”


    See Rajaleidja.ee portaalist pärinev tsitaat võtab keeletoimetaja töö põhiolemuse kenasti kokku, ent sellega keeletoimetaja roll ei piirdu. Loogiliselt üles ehitatud, keeleliselt korrektne ja õigesti vormistatud tekst sisendab usaldust autori vastu. Mingi mulje loob meist iga avaldatud tekst, olgu see siis kiri sõbrale või tootekataloog kaupluseletil. Mida rohkem inimesi teksti näeb ja mida rohkem sellest sõltub, seda olulisem on teksti kvaliteet. Kliendi esimene kokkupuude ettevõttega leiabki ju sageli aset just teksti vahendusel – olgu siis sellesama tootekataloogi, interneti kodulehe või mõne reklaami näol. Kohmakalt koostatud pöördumine aga ei saa jätta head muljet.

    Teatud mõttes tegeleb keeletoimetaja ka mainekujundusega. Ta loeb teie koostatud teksti värske pilguga, silub keelekonarused ja parandab loogikavead. Ta hoolitseb selle eest, et tekst oleks ladus, üheselt mõistetav ning häälestaks lugejat positiivselt. Sõnastuse ja stilistikaga saab luua meeleolu, anda tooni ja mõjutada otsuseid. Lõputööd, raamatud, reklaamid – need on teie visiitkaardid ja peaksid olema laitmatud.

    Keeletoimetus.ee on ellu kutsutud selleks, et teie nime kandvad tekstid võiksid teid vääriliselt esindada. Meie keeletoimetajad aitavad teid tekstide toimetamisel ja loevad trükieelset korrektuuri, vajaduse korral teeme ka tõlketöid ning aitame tekste koostada. Nii saab iga kingsepp jääda oma liistude juurde: meie teeme tööd, mis on meie kirg, ning teil pole vaja keelelise korrektsuse pärast muretseda.