Keeletoimetajad

Keeletoimetus.ee põhitoimetajad on Anu Vane ja Anu Rooseniit. Mõlemad on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti filoloogi ja keeletoimetajana.

Anu Vane

Kogenud turundaja ja keeletoimetaja. Töötanud keeletoimetajana aastast 2002, lisaks tegelenud tõlkimisega. 2008–2019 töötanud turundusspetsialisti ja turundusjuhina turismi- ja iluvaldkonnas, jätkates toimetus- ja tõlketööga põhitöö kõrvalt. Alates 2019 sügisest vabakutseline turundusspetsialist, keeletoimetaja ja sisulooja. Emakeele Seltsi ja Keeletoimetajate Liidu liige.

Anu Rooseniit

Alustas 2001. aastal kirjastuses Ersen ilu- ja aimekirjanduse tõlgete toimetamisega. Hiljem on teinud koostööd kirjastustega Pegasus, Ekspress Meedia, Presshouse, Rahva Raamat jpt. 2008. aastal lõpetas Tallinna Ülikoolis ilukirjandustekstide tõlkimise ja toimetamise lisaeriala ning osaleb pidevalt täiendkoolitustel. Keeletoimetajate Liidu liige.

Vajaduse korral kasutame ka teisi toimetajaid, tõlkijaid ja konsultante, eriti spetsiifilisemate erialatekstide puhul.