Keeletoimetajad

Keeletoimetus.ee põhitoimetajad on Anu Rooseniit ja Anu Seppel. Mõlemad on 2004. aastal lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti filoloogi ja keeletoimetajana. Vajaduse korral kasutame ka teisi toimetajaid, tõlkijaid ja konsultante, eriti spetsiifilisemate erialatekstide puhul.

Anu Rooseniit

Anu Rooseniit

Anu Rooseniidul on keeletoimetaja töökogemust üle 20 aasta. 2004. aastal lõpetas ta TLÜ eesti filoloogia eriala keeletoimetaja lisaerialaga, 2008. aastal omandas samas ilukirjandustekstide tõlkimise ja toimetamise lisaeriala. Spetsialiseerunud normitehniliste õigustekstide, aga ka meditsiini, kinnisvara jm erialatekstide toimetamisele. Vahelduseks naudib turundustekstide ja ilukirjanduse toimetamist. Töötanud koos erinevate kirjastuste, paljude riigiasutuste ja eraettevõtetega. Keeletoimetajate Liidu liige, Keeletoimetus OÜ juhatuse liige. 

Võta ühendust:
+372 5661 7146 või

anu.rooseniit@keeletoimetus.ee

*

Anu Vane

Anu Seppel

Anu Seppel (end Vane) on kogenud turundaja ja keeletoimetaja. Alustas tööd keeletoimetajana 2002. aastal ajakirjanduses, selle kõrvalt toimetanud ja tõlkinud ka ilukirjandust ja tarbetekste. 2008. aastal omandas digiturunduse põhioskused ning alustas tööd turundusspetsialistina. Täiendanud end erinevatel turundus- ja juhtimiskursustel nii Tartu Ülikooli avatud ülikoolis kui ka erinevatel koolitustel. Rohkem kui 10 aastat kogemust sotsiaalmeedia-, sisu- ja meiliturunduses, samuti turunduse strateegilises juhtimises. Alates 2019. aastast vabakutseline turundaja, keeletoimetaja ja kirjutaja. Emakeele Seltsi ja Keeletoimetajate Liidu liige, Keeletoimetus OÜ juhatuse liige.

Võta ühendust:
+372 520 0880 või
anu.seppel@keeletoimetus.ee