Milleks Keeletoimetus.ee?

“Keeletoimetaja on nagu intellektuaalne koristaja – tema töö on korrastada teiste mõtteid ja ideid ning seista hea trükise keelelise ja vormilise korrektsuse eest. Samas on keeletoimetaja ka nagu õpetaja, kes harib oma kolleege ning puhta keelekasutuse kaudu ka lugejaid.”


See Rajaleidja.ee portaalist pärinev tsitaat võtab keeletoimetaja töö põhiolemuse kenasti kokku, ent sellega keeletoimetaja roll ei piirdu. Loogiliselt üles ehitatud, keeleliselt korrektne ja õigesti vormistatud tekst sisendab usaldust autori vastu. Mingi mulje loob meist iga avaldatud tekst, olgu see siis kiri sõbrale või tootekataloog kaupluseletil. Mida rohkem inimesi teksti näeb, seda olulisem on teksti kvaliteet.

Teatud mõttes tegeleb keeletoimetaja ka mainekujundusega. Ta loeb teie koostatud teksti värske pilguga, silub keelekonarused ja parandab loogikavead. Ta hoolitseb selle eest, et tekst oleks ladus, üheselt mõistetav ning häälestaks lugejat positiivselt. Sõnastuse ja stilistikaga saab luua meeleolu, anda tooni ja mõjutada otsuseid.

Keeletoimetus.ee keeletoimetajad aitavad teid tekstide toimetamisel ja loevad trükieelset korrektuuri, vajaduse korral teeme ka tõlketöid ning aitame tekste koostada. Meie teeme tööd, mis on meie kirg, ning teil pole vaja muretseda: toimetatud tekst esindab teid väärikalt.