fbpx

Keeletoimetamine

Keeletoimetaja töö paistab silma eelkõige siis, kui see on tegemata või lohakalt tehtud – vead tekstis häirivad mõistmist ja kriibivad silma. Hästi toimetatud tekst seevastu on mõnus lugeda, see on ladusa mõtte ja loogilise ülesehitusega ning üheselt mõistetav. 

Keeletoimetamine – mida see tähendab?

Keeletoimetamine on kõige lihtsamalt öeldes teksti korrastamine: keeletoimetaja loeb teksti läbi ja teeb selles vajalikud parandused. Vajaduse korral sõnastab ta ümber lauseid, parandab sõnavalikut, ühtlustab stiili, parandab õigekirja- ja loogikavigu ning kontrollib terminite õigsust.

Vahel tuleb keeletoimetajal ka fakte kontrollida, teksti ümber struktureerida või kärpida, märkuseid lisada jms. Sellisel juhul võtab ta osaliselt enda kanda ka sisutoimetaja rolli.

Mida keeletoimetamine täpselt sisaldab, sõltub tekstist ja selle nõuetest, ent enamasti sisaldab keeletoimetamine ka teksti tehnilist viimistlust (tühikud, märgid, reavahe, kirjatüüp).

Kuidas töö toimub?

Ideaaljuhul töötab keeletoimetaja tekstifailiga, kuhu on võimalik kohe parandusi teha. Soovi korral kasutame paranduste jälitamise funktsiooni Track Changes.

Kõige parem on see, kui keeletoimetajal võimalik töö tellijaga ka jooksvalt ühendust saada, sest tihti võib tekkida täpsustavaid küsimusi näiteks terminite või teksti sisu kohta. Kui vahetult suhelda ei saa, teeb keeletoimetaja täpsustamist vajavate või vastuoluliste kohtade juurde märke ning juhib neile tähelepanu tööd üle andes. 

Mis keeletoimetamine maksab?

Üldjuhul arvestame keeletoimetamise hinda lehekülje alusel, kusjuures 1 lehekülg võrdub 1800 tähemärki koos tühikutega. Aga hind sõltub veidi ka teksti keerukusest ja sellest, kui põhjalikku tööd soovitakse. 

Täpse hinnapakkumise saamiseks palun täida allolev vorm või saada oma töö info@keeletoimetus.ee.

Keeletoimetuse hinnapäring
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
#keeletoimetamine