Teenused

Keeletoimetamine

Keeletoimetaja loeb teksti läbi ja teeb vajalikud parandused, et muuta tekst ladusaks ja üheselt mõistetavaks. Vajaduse korral sõnastab ta ümber lauseid, parandab sõnavalikut, ühtlustab stiili, parandab õigekirja- ja loogikavigu ning kontrollib terminite õigsust. Peale selle tuleb sageli fakte kontrollida, teksti ümber struktureerida või kärpida, märkuseid lisada jms. Täpne tööde loetelu sõltub toimetatavast tekstist ja selle nõuetest, ent enamasti sisaldab keeletoimetamine ka teksti tehnilist viimistlust (tühikud, märgid, reavahe, kirjatüüp).

Ideaaljuhul töötab keeletoimetaja tekstifailiga, kuhu on võimalik kohe parandusi teha. Soovi korral kasutame funktsiooni Track Changes. Parimal juhul on keeletoimetajal võimalik töö tellijaga ka jooksvalt ühendust saada, sest tihti võib tekkida täpsustavaid küsimusi näiteks terminite või teksti sisu kohta. Kui vahetult suhelda ei saa, teeb keeletoimetaja täpsustamist vajavate või vastuoluliste kohtade juurde märke ning juhib neile tähelepanu tööd üle andes. Tihe koostöö tellijaga on äärmiselt oluline, sest täiusliku lõpptulemuse tarbeks peame teadma, mida klient meilt ootab.

Korrektuur ja trükieelne kontroll

Korrektuur on sisuliselt keeletoimetamise kergem ja kiirem variant. Korrektuuri käigus keeletoimetaja põhjalikke ümbersõnastusi ette ei võta, vaid parandab elementaarsed trüki- ja kirjavead ning tehnilised apsakad. Korrektuuri soovitame vaid tekstidele, mis on juba varem toimetatud või milles tõenäoliselt ei esine suuri vigu (napisõnalised tootekataloogid, reklaamid jms). 

Trükieelse kontrolli eesmärk on anda juba toimetatud tekstile viimane lihv: toimetamise ja küljendamise käigus võib teksti sisse näpuvigu tekkida, mis nüüd parandatakse. 

Tõlke toimetamine ja tõlketööd

Tõlke toimetamise ajal kontrollib keeletoimetaja peale keelekasutuse ka tõlketeksti vastavust algtekstile. Kuigi paljud filoloogid tegutsevad nii tõlkija kui ka toimetajana, ei tohiks üks inimene kunagi enda tõlgitud teksti toimetada – vigu on üliraske märgata.

Tõlketööde hinna sisse kuulub ka keeleline toimetamine, mida teeb lähtekeelt emakeelena kõnelev toimetaja.

Tekstide koostamine

Ettevõtetel on tihtipeale tarvis koostada tekste reklaam- või kliendilehtedesse, interneti kodulehele vms. Kõik aga ei ole sündinud, pastapliiats pihus. Meie tuleme siin appi. Loome tekste tihedas koostöös kliendiga, kes annab lähteülesande, teemad ja eesmärgi, millele tekst peab vastama. Meie kirjutame tekstid valmis ja vormistame need keeleliselt korrektseks.

Kodulehetekstide loomisel on oluline, et tekstide autor oleks ühtmoodi kodus nii kirjutamises kui ka internetiturunduses. Veebitekstidel on väga oluline roll selles, et otsingumootorid Sinu kodulehe üles leiaksid. SEO on meie jaoks kodulehetekstide loomise orgaaniline osa.

Turundusteenused

Täiskohaga turundusspetsialist on kallis lõbu, aga abi oleks aeg-ajalt vaja? Siis kirjuta meile! Oskame aidata meiliturunduse, sisuturunduse, sotsiaalmeedia ja muudeski küsimustes. Arveldame tunnitasu alusel.